Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Motrac sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites.

De informatie op motrac-webshop.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.