Maak uw Keuze:

Uitzonderlijke Voorwaarden

Onverminderd hetgeen hierover in de algemene voorwaarden is bepaald, leveren de gevolgen van COVID-19 een overmachtssituatie op en kunnen leveringen vanwege COVID-19 door ons worden uitgesteld. Tevens behouden wij het recht voor om deelleveringen uit te voeren en/of de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van een uitstel van levering of deellevering vanwege COVID-19 zijn wij niet schadeplichtig.